Spontaneous Combustion (S03E02)

Spontaneous Combustion (S03E02)


Český překlad: Samovznícení
Jazyk: ENG / CZ
Titulky: CZ

Začíná se vyskytovat mnoho úmrtí zaviněných samovznícením, tak je povolán Randy Marsh, aby našel řešení. Ten objevuje, že samovznícení je způsobeno zadržováním prdů. Mezitím se kluci snaží získat pro Kylova tátu erekci, což vede k ukřižování Cartmana.