Crack Baby Athletic Association (S15E05)

Crack Baby Athletic Association (S15E05)


Český překlad: Sportovní asociace pro děti závislé na cracku
Jazyk: ENG
Titulky: CZ

Cartman má nového chráněnce. Našel někoho, kdo je chytrý, ambiciózní a ochotný něco záměrně přehlížet, aby se dostal na vrchol. Kyle je přiveden do přízemí Cartmanova nejnovějšího obchodního podniku, Sportovní asociace pro děti závislé na cracku.